Haber Tarihi : 

22 Nisan 2021 Perşembe

Çiğ süt desteği ve süt piyasasının düzenlenmesine ilişkin hususlar belirlendi. Konuya ilişkin Cumhurbaşkanı Kararı, Resmi Gazete'de yayımlandı.

Kararla çiğ süt üretiminde sürdürülebilirlik ve üretici fiyatlarında istikrar amaçlanıyor.

Buna göre, üretmiş olduğu çiğ sütü, süt işletme tesisine satan bir üretici örgütüne üye yetiştiricilere, manda, inek, koyun ve keçi sütü ile soğutulmuş inek sütüne, üretici örgütleri kanalıyla pazarlanan soğutulmuş inek sütüne, Tarım ve Orman Bakanlığının belirleyeceği dönemler ve birim fiyatlar üzerinden destekleme ödemesi yapılacak.

ÜRETMİŞ OLDUĞU ÇİĞ SÜTÜ SÜT ÜRÜNÜNE ÇEVİRTEREK SATAN ÜRETİCİLERDE DESTEKLERDEN FAYDALANACAK

Ari işletme belgeli süt üreten işletmeler de şartlı olarak çiğ süt desteklemesinden faydalanabilecek.

Ürettiği çiğ sütü Dijital Tarım Pazarı'nda doğrudan veya üyesi olduğu üretici örgütü üzerinden satan üreticilere, kriterler ve birim fiyatlar üzerinden ilave destekleme ödemesi yapılacak.

Süt piyasasının düzenlenmesi uygulamasında, ESK tarafından yapılan alım ve satım arasında oluşacak fark, hayvancılık destekleme bütçesinden karşılanacak.

Merkez birliğini kurmuş ıslah amaçlı yetiştirici birlikleri desteklerden, belirlenen oranlarda çiftçi örgütlerini güçlendirme adı altında kesinti yapılacak.

Karar, 1 Ocak'tan geçerli olmak üzere yürürlüğe girdi.