Haber Tarihi : 

27 Haziran 2021 Pazar

Hayvancılık işletmelerine hibe desteği geçtiğimiz ay Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından açıklanmıştı.

Büyükbaş ve küçükbaş hayvancılık işletmelerine yönelik yatırımların desteklenmesine ilişkin esaslar belirlendi.

TARIM VE ORMAN BAKANLIĞI'NIN RESMİ GAZETE'NİN YAYIMLANAN TEBLİĞİNE GÖRE ESASLAR AÇIKLANDI

Reuters’ın haberine göre, yetiştiricilere, büyükbaş için en az 10 baş ve en fazla 50 baş anaç kapasiteli yeni ahır, küçükbaş için en az 100 baş ve en fazla 300 baş anaç kapasiteli yeni ağıl yapımı veya kapasite artırımı/rehabilitasyonu, hayvan barınağı amaçlı çadır alımı ile makine, alet ve ekipman alımına hibe desteği verilecek.

Hibe desteğinden, projesi onaylanan, hibe taahhütnamesini veren ve termin planında belirtilen süre içinde yatırımı tamamlayan yatırımcılar yararlanacak.

Yatırımcıların yatırımlarını 30 Kasım tarihine kadar tamamlayacaklarına dair noter onaylı hibe taahhütnamesi sunmaları zorunlu tutuldu.

Bu tarihe kadar yatırımlarını tamamlamayanlara ek süre verilemeyecek ve hibe ödemesi yapılmayacak.

GEREKLİ ŞARTLAR SAĞLANDIĞINDA BAŞVURULABİLECEK

Hibe konuları için gerekli şartları sağlamak kaydıyla; kolektif şirket, limited şirket ve anonim şirketler destek için başvurabilecekler.

Ayrıca yatırımcılar, uygulanacak her bir hibe konusundan bir kez yararlandırılacak.

İnşaat işlerine ait bedeller ve satın alınacak çadır ve ekipmanlar ile tüm mal alımlarının gerçekleşme bedelleri Bakanlıkça belirlenmiş olan hibeye esas üst sınırı aşamayacak.