Haber Tarihi : 

8 Haziran 2021 Salı

Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Örgütü 7 ülkede küçükbaş hayvan yetiştiricilerine yönelik proje başlattı.

Küçükbaş hayvan üreticilerinin bilgilerinin arttırılmasının hedeflendiği proje, Azerbaycan, Kazakistan, Kırgızistan, Tacikistan, Türkiye, Türkmenistan ve Özbekistan’da hayata geçirilecek ve projeyi Türkiye finanse edecek.

FAO’nun, küçükbaş hayvan üretiminde verimliliği artırırken, sera gazı emisyon yoğunluğunu azaltmayı amaçlayan bölgesel projesi, çevrimiçi çalıştayla başladı.

Proje, yedi ülkenin açlığı ve yoksulluğu ortadan kaldırma konusundaki küresel sürdürülebilirlik hedeflerine ulaşmalarına yardımcı olmanın yanı sıra, iklim eylemini ve karasal ekosistemleri desteklemeyi amaçlıyor.

Türkiye tarafından finanse edilen proje, Azerbaycan, Kazakistan, Kırgızistan, Tacikistan, Türkiye, Türkmenistan ve Özbekistan’daki verimli küçükbaş hayvan üretimi sistemleri hakkındaki bilgileri artırmak için tasarlandı.

PROJE, 2024’ÜN SONUNA KADAR DEVAM EDECEK

Projenin tanıtım çalıştayında katılımcılara, yedi yararlanıcı ülkede küçükbaş hayvan üretiminin ve ilgili faaliyetlerin mevcut durumu hakkında bilgiler verildi.

Ardından, yararlanıcı ülkelerdeki proje hedefleriyle ilgili en iyi uygulamalara ve küçük aile çiftçilerine bilgi aktarımına odaklanan bir tartışma oturumu gerçekleştirildi.

Küçükbaş hayvanlara yönelik saha çalışmaları ise, Balıkesir ilinde bir hayvancılık kooperatifinin kadın üyelerinin eğitimi ile yakında başlayacak.