Haber Tarihi : 

14 Temmuz 2021 Çarşamba

Kıyı balıkçılığı iki yıl daha desteklenecek.

Cumhurbaşkanlığı Kararı ile, 2021 ve 2022 yıllarında geleneksel kıyı balıkçılığının desteklenmesine ilişkin esaslar belirlendi.

Karar, Resmi Gazete’de yayımlandı.

PEKİ KARAR NELERİ KAPSIYOR?

Karar, 2021 ve 2022 yıllarında uygulanacak olan geleneksel kıyı balıkçılığının kayıt altına alınması desteklemelerine ilişkin hususları kapsıyor.

Buna göre, geçerli bir su ürünleri ruhsat tezkeresine sahip içsularda gösteren balıkçı gemilerinin tamamı ile denizde faaliyet gösteren 12 metreden küçük boylardaki balıkçı gemilerine; avlanma yöntemi, avlanılan ürün ve miktarlarının kayıt altına alınması ve sosyoekonomik durumlarına ilişkin verilerin toplanması karşılığında, belirlenen miktarlarda gemi başına destekleme ödemesi yapılacak.

İKİ KATI ÖDEME YAPILACAK

Marmara Denizine kıyısı olan ve Marmara Denizinde balıkçılık yapan Balıkesir, Bursa, Çanakkale, İstanbul, Kocaeli, Tekirdağ ve Yalova illerindeki geçerli bir Su Ürünleri Ruhsat Tezkeresine sahip gemilere, sadece 2021 yılı için, birim desteklemenin iki katı ödeme yapılacak.

Kararın uygulanmasına ilişkin usul ve esaslar, Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından çıkarılacak Tebliğ ile belirlenecek.

Karar, 1 Ocak 2021 tarihinden geçerli olmak üzere yayımı tarihinde yürürlüğe girdi.