Haber Tarihi : 

28 Mart 2021 Pazar

Ziraat Bankası ve Tarım Kredi Kooperatiflerince üreticilere kullandırılan düşük faizli kredilerde düzenleme yapıldı.

Önceki tebliğde traktörlere yatırım kredisi verilmesi için gerekli olan bazı şartlar, yeni tebliğde esnetildi.
Daha önce traktörün yatırım kredisinden yararlanması için; bitkisel üretim veya küçükbaş, büyükbaş hayvancılık ve kanatlı üretim konularından en az birinin bulunması şartı aranıyordu.

YENİ DÜZENLEMEDE İSE BU ŞART KALDIRILDI

Buna göre, ilgili yönetmelik hükümlerine göre kredi uygunluk belgesi veya geçerlilik süresi devam eden zirai kredilendirme belgesi olan traktörler için yatırım kredisi kullandırılabilecek.

Tebliğin, tarımsal mekanizasyon araçları ile sulama ekipmanlarının kredilendirilmesiyle ilgili hükümlerinde de değişiklik yapıldı.

Tarımsal üretici birliklerinin yanı sıra 5996 sayılı Veteriner Hizmetleri, Bitki Sağlığı, Gıda ve Yem Kanununa göre kurulmuş ıslah amaçlı yetiştirici birlikleri de kapsama alındı.

SÜTÇÜ VE KOMBİNE SIĞIR YETİŞTİRİCİLİĞİNE 7 İLDE DAHA KREDİ VERİLECEK

Üreticilerin öncelikli bölge yatırımı özellikli kriterinden yararlanacağı iller arasına, “Bingöl, Diyarbakır, Elazığ, Erzincan, Erzurum, Muş ve Tunceli” illeri de eklendi.