Haber Tarihi : 

18 Nisan 2021 Pazar

Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından hazırlanan Gıda ve Yemlerde Taklit ve Tağşiş Fiili ve İdari Para Cezalarının Hesaplanmasına Dair Yönetmelik, Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Gıdada taklit ve tağşişe düzenleme geldi.

Buna göre gıdada taklit ve tağşiş yapan işletmelere, yıllık gayrisafi gelirlerinin yüzde 1'i kadar ceza verilecek.

KESİLECEK CEZA, İLK İHLALDE 54 BİN 555 LİRADAN AZ, 545 BİN 550 LİRADAN FAZLA OLMAYACAK

Gıda ve yemde taklit ve tağşiş yapılan ürün, işleme tabi tutulmayacak, piyasaya arz edilmeyecek.

Gıda ve yem işletmecileri, ürettikleri, ithal ettikleri, piyasaya arz ettikleri ürünlerin mevzuata uygunluğundan sorumlu olacak.

Resmi kontrollerde uygunsuzluk tespit edilmesi halinde kanunda belirlenen idari yaptırımlar uygulanacak.

KANUNDA ÖNGÖRÜLEN İDARİ PARA CEZALARI, YILLIK GAYRİSAFİ GELİR ÜZERİNDEN HESAPLANACAK

Taklit veya tağşiş fiilinin, üreten veya ithal eden gıda veya yem işletmecileri tarafından işlenmesi halinde, ilk ihlalde 54 bin 555 liradan az olmamak ve 545 bin 550 lirayı aşmamak kaydıyla yıllık gayrisafi gelirlerinin yüzde biri oranında idari para cezası uygulanacak.

Fiilin 3 yıl içinde tekrarlanması durumunda 109 bin 110 liradan az olmamak ve 1 milyon 91 bin 100 lirayı aşmamak kaydıyla işletmenin yıllık gayrisafi gelirlerinin yüzde biri oranında idari para cezası kesilecek.
Fiil 3 yıl içinde ikinci kez tekrarlanırsa Cumhuriyet savcılığına suç duyurusunda bulunulacak.