Haber Tarihi : 

4 Temmuz 2021 Pazar

Bozulabilir gıda taşımacılığına yeni düzenleme getirildi.

Bozulabilir gıdaların taşınmasında kullanılan özel nakliye ekipmanlarında Yönetmelikte belirtilen hususlar doğrultusunda ATP Uygunluk Belgesi veya Bozulabilir Gıda Taşıma Belgesi bulunması ile taşımada kullanılan özel nakliye ekipmanlarında ATP Anlaşmasında tanımlanan etiket ve işaretlerin kullanılması zorunlu olacak.

RESMİ GAZETE’DE YAYIMLANAN KARAR 1 OCAK 2022 TARİHİNDE YÜRÜRLÜĞE GİRECEK

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığının Yönetmeliği ile yayımlanan karar; bozulabilir gıdaların taşınmasında, taşıma koşullarına ilişkin teknik şartları iyileştirmek suretiyle gıda güvenliğini sağlamak için bu faaliyetlerde yer alan taşımacıların haklarını, sorumluluklarını ve yükümlülüklerini belirlemek ve bu taşımacılık faaliyetinde kullanılacak özel ekipmanların test, onay, muayene ve belgelendirme işlemlerine ilişkin usul ve esaslar düzenlemelerini kapsıyor.

Yeni düzenleme ile bozulabilir gıdaların taşınması faaliyetinde yer alan taşımacılar, bozulabilir gıdaların taşımacılık faaliyetinde kullanılacak özel ekipmanları (yalıtımlı ekipmanlar, soğutucu/ısıtıcı cihaz, taşıt, araç gereç ve benzeri), tüm kamu kurum ve kuruluşlarının bozulabilir gıda taşımacılık faaliyetleri, ülke sınırları içerisindeki karayolları üzerinde yabancı plakalı taşıtlarla yapılan uluslararası taşımaları yönetmelik kapsamına alındı.

BOZULABİLİR GIDALARIN TAŞINMASINDA GENEL KURALLAR İSE ŞÖYLE:

Bakanlık tarafından ATP muayene veya ATP tip test merkezleri için düzenlenen ATP İşletme Yetki Belgeleri beş yıl süre için geçerli olacak.

Yönetmelik kapsamında düzenlenen ATP İşletme Yetki Belgesi ücreti, Yönetmeliğin yayımlandığı tarihten itibaren 30 bin TL olacak. Belgenin yenilenmesinde ücretin %15’i alınacak.

Bozulabilir gıdaların taşımacılığında kullanılan, ATP Uygunluk Belgesi bulunmayan ve imal tarihinden itibaren 15 yılı geçmemiş özel nakliye ekipmanlarına Bakanlık tarafından belirlenen usul ve esaslara göre Bozulabilir Gıda Taşıma Belgesi düzenlenecek.

Bozulabilir Gıda Taşıma Belgesi sahibi özel nakliye ekipmanları ATP Anlaşmasına taraf ülkelere yapılacak taşımacılık faaliyetinde kullanılamayacak.

Bozulabilir Gıda Taşıma Belgesi sahibi özel nakliye ekipmanlarının periyodik muayene süresi 3 yıl olacak.