Haber Tarihi : 

26 Mayıs 2021 Çarşamba

Doktar çiftçinin nabzını yokladı. Temel sorun; girdi maliyetleri ve tarım politikalarından memnuniyetsizlik.

Tarım alanında faaliyet gösteren bilgi ve teknoloji şirketi, 2020 Çiftçinin nabzı anketini yayınladı.

Yapılan anket çalışmasında, Geçtiğimiz yıl Türkiye’de 81 ilde, 464 ilçeden 3 bin çifti görüşüldü, araştırmasıyla temel sorunlar incelendi.

EN ÖNEMLİ SORUN “GİRDİ MALİYETLERİNİN YÜKSEK OLMASI”

Anket çalışmasında elde edilen sonuca göre; çiftçi arazisine yatırım yapmıyor. Traktör alımı başta olmak üzere, çiftçilerin yüzde 73’ü arazisine yatırım yapmadığını belirtiyor. Yatırım yapmayan bölgeler arasında ilk sırada Doğu Anadolu Bölgesi var.

ÜRETİCİLER TARIM POLİTİKALARINDAN MEMNUN DEĞİL

Çiftçilerin yüzde 56’sı tarım politikalarından memnun değil ve büyük çiftçiler küçük çiftçilere oranla tarım politikalarından daha az oranda memnun. Devletin tarım politikalarından memnun olmayan bölgelerin başında ise Çukurova Bölgesi geldiği belirtiliyor.

Üreticiler desteklemeleri yetersiz buluyor. Çiftçiler; “Girdi maliyetlerinin yüksek olması”, “Elektrik, su sorunu”, “Satış fiyatının düşük olmasını" üç önemli neden arasında gösterirken, girdi maliyetlerinin en yüksek olduğu ürün grubunda yüzde 79’luk oranla endüstriyel ürünlerin yer alıyor. Girdi maliyetinin yüksek olduğu diğer ürün ise tahıl olurken, desteklemenin yetersiz olduğu ürünlerin başında yine tahıl ürünleri mevcut.

ÇİFTÇİLERİN YÜZDE 64’Ü GELİRLERİNİ NASIL ARTIRACAĞI HAKKINDA BİR FİKRİ YOK

Çiftçilerin yüzde 60’ından fazlası gelirini nasıl artıracağı hakkında net bir fikir sahibi değilken söz konusu bu oran endüstriyel ürün çiftçilerinde yüzde 68’e kadar çıkıyor.

Üreticiler için iklim değişikliği kuraklık anlamına geliyor. “İklim değişikliği dendiğinde aklınıza ne geliyor?” sorusuna, ilk sırada “Kuraklık” ikinci sırada “Yağışların azalması” yanıtını veriliyor. Ankette katılan çiftçilerin yüzde 20’sinin iklim değişikliği hakkında ise hiçbir fikri yok.

Çiftçilerin yüzde 72’si akıllı telefon kullanılıyor. Raporda ayrıca üreticilerin Facebook kullanım oranı Instagram kullanım oranının iki kat daha fazla.

Türkiye genelinde üreticilerin yaklaşık yüzde 68’inin toprak analizi yapmadığı ankette ortaya çıkarken, bu oran tahıl grubunda yüzde 71’e kadar çıkıyor.