Haber Tarihi : 

TARIM VE ORMAN BAKANLIĞI, DAMIZLIK MANDA DÜVESİ YETİŞTİRİCİLERİNE HİBE DESTEĞİ VERECEK

Tarım ve Orman Bakanlığı, 2020-2022 yıllarında damızlık manda düvesi yetiştiriciliği yatırımlarına hibe desteği verilmesine dair esasları belirledi. Damızlık Manda Düvesi Yetiştiriciliğinin Desteklenmesine İlişkin Uygulama Esasları Tebliği, 16 Şubat 2021 tarihli Resmi Gazete’de yayımlandı.
Tebliğ kapsamında; damızlık manda yetiştiriciliği yapan modern büyükbaş hayvancılık işletmelerinin kurulması, ülkenin damızlık manda ihtiyacının karşılanması, manda sayısının artırılması, gibi usul ve esasların belirlendi.

İŞLETMELERİN KAPASİTELERİNİN 150 BAŞ OLACAK

Damızlık Manda Yetiştiricileri Birliklerine üye olan gerçek ve tüzel kişi üreticilerin yapacakları, 150 baş kapasiteye sahip, damızlık manda düve üretimi ve ticari gebe manda satışı için yeni işletme kurulması veya mevcut işletmelerin kapasitelerinin 150 baş olacak şekilde artırılması ve bu işletmelerin rehabilitasyon yatırımlarını kapsıyor.

Damızlık manda düvesi yetiştiriciliğine yönelik yatırımların desteklenmesi, Bakanlıkça belirlenecek olan illerde, 2020-2022 yılları için uygulanacak.

Yeni yatırım projelerinde inşaat yapımı, hayvan alımı ile makine, alet ve ekipman alımı olarak belirlenen projelerin üçü ile birlikte başvuran yatırımcılar, rehabilitasyon veya kapasite artırımı projelerinde Karar kapsamındaki manda yetiştiriciliği yatırım konularından en az birini ihtiva eden bir proje ile başvuran yatırımcılar, yararlanacaklar.

Desteklemeden yararlanmak isteyen yatırımcılar Bakanlıkça belirlenen ve internet sayfasında duyurulan süre içinde yatırımı yapacağı yerdeki il müdürlüğüne müracaat edecekler.

  • Heyecan - Beyaz Çember

© 2020 AGRO TV Bilgi İşlem Departmanı Tüm hakları saklıdır.