Haber Tarihi : 

4 Nisan 2021 Pazar

İçerisinde çiftçilerin Tarım Kredi Kooperatiflerine olan borçlarıyla ilgili yapılandırmanın da yer aldığı 18 Maddelik Kanun teklifi TBMM’ye sunuldu.

Ak Partili Milletvekilleri tarafından Meclise sunulan teklifte Tarım Kredi Kooperatiflerine olan borçlar yer alırken üreticilerin Ziraat Bankası borçlarıyla ilgili bir düzenlemenin yer almadığı görüldü.

2 Nisan’da Meclis’e sunulan “Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi”nde Tarım Kredi Kooperatiflerine olan takibe düşmüş ve ödenmeyen borçları yapılandırılacak.

BORÇ YAPILANDIRMASINDA 18 VE YÜZDE 12 FAİZLE YAPILANDIRMA ÖNGÖRÜLÜYOR

Kanun teklifindeki yapılandırmaya göre;
Tarım Kredi Kooperatifleri tarafından çiftçilere kullandırılan tarımsal kredilerden 31/12/2020 tarihi itibarıyla takibe düşen, sorunlu, yani “tasfiye olunacak alacaklar hesabına aktarılan” kredilerle ilgili yapılandırılacak.
Çiftçiler bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihi izleyen üçüncü ayın sonuna kadar kooperatife başvuruda bulunmak kaydıyla yapılandırmadan yararlanabilecekler.
Yapılandırılacak kredilerde yüzde 12 ile yüzde 18 basit usulde faiz uygulanacak.Çiftçiler yapılandırılacak kredi borcunu “Yapılandırmaya esas tutarın; defaten ödenmesi halinde borcun tamamı, taksitlendirilmesi halinde ise peşinata tekabül eden %30’u 2021 yılının Ekim ayı sonuna kadar, kalan tutarı ise 2022 yılının Ekim ayından başlamak üzere her yıl tekabül ettiği ayda üç eşit taksitte ödeyebilecek. İlk taksit 2021 yılının Ekim ayında ödenebilecek.

Ancak meclise sunulan “torba teklifte” çiftçilerin borçları yapılandırılırken yüksek faiz uygulanması tepki çekti.

Ziraat Bankası’na olan borçların da yok sayıldığı torba yasada TBMM Tarım, Orman ve Köyişleri Komisyonu üyesi, CHP Tekirdağ Milletvekili İlhami Özcan Aygun, “Çiftçiye üvey evlat muamelesi yapılarak, faizde kazık atılıyor” tepkisini gösterdi.


CHP’li Aygun, 2017’de çıkarılan yapılandırmada Ziraat Bankası ve tarım kredi kooperatiflerine olan borçlar yapılandırılırken yüzde 11 ve yüzde 5 faizin esas alındığını, şimdi ise bu oranların sırasıyla yüzde 18 ve yüzde 12’ye yükseltildiğini kaydetti.

Çiftçilerin borçlarının yüzde 12 ile 18 aralığında faiz uygulamasıyla yapılandırılmasına bir tepki de CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer’den geldi. Ömer Fethi Gürer; "Çiftçinin ve besicinin içinde bulunduğu koşularda kredi borç faizleri silinmesi beklenirken faizle çiftçilerin elindekinin, avucundakinin alınması doğru bir yaklaşım değildir" dedi.