Haber Tarihi : 

4 Mayıs 2021 Salı

HEKTAŞ’ın, Tarımsal Araştırmalar ve Politikalar Genel Müdürlüğü (TAGEM) ve Sivas Bilim ve Teknoloji Üniversitesi’nin teknik ve bilimsel desteğiyle yürüttüğü "Fosfor Çözücü Mikrobiyal Kültür İçeren BiyogübreFormülasyonlarının Geliştirilmesi" isimli proje kapsamında, kullanım dışı kalan kuru ekmeklerin faydalı fungusların çoğaltılması için potansiyel bir besi yeri olarak kullanılabileceği ilk kez ispatlandı.

TÜRKİYE’DE ÜRETİLEN EKMEĞİN YÜZDE 5’İ ÇÖPE GİDİYOR

Çöpe giden kuru ekmekler, faydalı fungusların çoğaltılmasına olanak sağlıyor.

Çoğaltılan fungusların, bitkiler için faydalı mikrobiyal gübre üretiminde kullanılması planlanıyor..

36 ay sürecek çalışmanın ardından ilk etapta yaklaşık 100 ton bayat ekmek, bitkiler için faydalı mikrobiyal gübre üretiminde kullanılacak.

MİKROBİYAL GÜBRELER, EKONOMİK VE ÇEVRE DOSTU ALTERNATİFLER SUNUYOR

Kuru ekmekler üzerinde geliştirilen fungus kullanılarak, hem israf edilen kuru ekmekler tekrar ekonomiye kazandırılacak hem de kimyevi fosfor gübrelerine karşı mikrobiyel gübre bir alternatif olacak.

Dünyada gıda israfı çok büyük bir sorunken, Türkiye’de gıdada yapılan israf yıllık 214 milyar TL’ye denk geliyor.

Biyogübre üretilmesinde kuru ekmeğin kullanılması gıda israfını azaltırken aynı zamanda bitkiler için besin kaynağı üretecek.